חוקי הפורום אוסרים הפרה של זכויות יוצרים. העלאת חומר שפוגע בזכויות יוצרים, היא עבירה על חוקי הפורום! ואין להנהלת הפורום אחריות עליה, הפורום משמש כפלטפורמה בלבד. זכויותיך נפגעו\ראית הפרה של זכויות יוצרים בפורום? דווח להנהלה והחומר יוסר מהאתר בהקדם